วัสดุที่สามารถปั้นขึ้นรูปได้สำหรับกำบังรังสีนิวตรอนและโฟตอน