การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากยางธรรมชาติผสมยางอีพีดีเอ็ม สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง