การใช้น้ำยางพาราข้นผสมคอนกรีตในการผลิตคอนกรีตมวลเบาและวัสดุปูพื้น