การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากยางพาราในการประยุกต์ด้านวัสดุก่อสร้างและวัสดุเชิงประกอบการเพื่อการพัฒนาสุขสภาวะอย่างยั่งยืน

Sub Project