การพัฒนาชุดข้อมูลดินเพื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับคำแนะนำปุ๋ยสั่งตัดสำหรับอ้อย