การหาจำนวนโวลาไทล์แฟตตีแอซิตอย่างรวดเร็วในน้ำยางพารา