การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารก่อภูมิแพ้และการเกิดภาวะภูมิแพ้ต่อสิ่งแวดล้อมในสุนัข