การสร้างแผนที่ที่ดินเปล่าอ้างอิงเพื่อการประมาณอายุของสิ่งปกคลุมดิน