การผลิตแพะสถานีวิจัยลพบุรี (โคกเจริญ)

Publish Year National Conference 1
2021 inนางสาวพนัดดา บึงศรีสวัสดิ์, อาจารย์, "Genetic parameters of birth and weaning weights in dairy goats", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564, 25 มิถุนายน 2021, นครราชสีมา ประเทศไทย