เอนแคปซูเลชั่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่มีปริมาณน้ำมันสูงโดยกระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอย