(ทุนคปก รุ่นที่ 22) นวัตกรรมทุ่นลอยอัจฉริยะแบบประหยัดพลังงานเพื่อการบำบัดยาปฏิชีวนะปนเปื้อนสำหรับฟาร์มสัตว์น้ำโดยใช้เฟอเรต(+4,+5) ควบคู่กับปฏิกริยาการเร่งด้วยแสงที่ถูกกระตุ้นด้วยแกรฟีน-เมทัลออกไซด์นาโนคอมโพสิท