การศึกษาเชิงทดลองของสมรรถนะเชิงความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ตัวสร้างการไหลหมุนควง

Publish Year International Journal 3
2022 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAsst. Prof. Dr.Pitak Promthaisong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Thermal performance augmentation in round tube with louvered V-winglet vortex generator", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 121913-1-18
2021 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Enhanced thermal performance in tubular heat exchanger contained with V-shaped baffles", Applied Thermal Engineering, ปีที่ 185, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 116307-1-13
2021 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Heat transfer in a tube with combined V-winglet and twin counter-twisted tape", Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 1-10
Publish Year National Journal 1
2020 exPanuwat Hoonpong, exAsst. Prof. Dr. Pitak Promthaisong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Experimental study of thermal performance in a tubular heat exchanger using inclined perforated vortex rings", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 148-157
Publish Year National Conference 1
2023 exภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, exผศ.ดร.สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "การเพิ่มสมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการติดตั้งปีกสามเหลี่ยมเจาะรู", การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 22, 9 - 10 มีนาคม 2023, เชียงราย ประเทศไทย