การพัฒนาสูตรผสมเพื่อผลิตเส้นใยจากเถ้าลอยสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ได้มาตรฐาน