การให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา ในโครงการ การประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนและเคมีสีเขียวสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปลดปล่อยมลพิษต่ำและไร้สารอินทรีย์ตกค้างที่เป็นพิษยาวนานในประเทศไทย