ผลกระทบของความยืดหยุ่นและนวัตกรรมบริการของผู้ผลิตรถยนต์ แบรนด์ VWX ที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในศูนย์บริการหลังการขายรถยนต์ที่ได้มาตรฐานของตัวแทนจำหน่าย