การศึกษาแหล่งกำเนิดและวิวัฒนาการของหาดทรายดำด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์

  • ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประจำปีบัญชี 2563

  • โครงการเดี่ยว

  • 2563

  • inดร.ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์

  • inดร.ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี