ผลภายนอกจากการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดกรณี เกาะล้านเมืองพัทยา