การสังเคราะห์และตรวจวิเคราะห์ผงสารประกอบทองแดงออกไซด์/สังกะสีออกไซด์ที่มีประสิทธิภาพการย่อยสลายเชิงแสงเพิ่มขึ้นภายใต้แสงอาทิตย์