การพัฒนาอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์เพื่อตรวจวัดแกมมาเอชทูเอเอกซ์ที่เกิดจากความเสียหายของดีเอ็นเอภายหลังจากการทำรังสีรักษา

Publish Year International Journal 2
2022 exJutima Yodyiumyuth, exWitsaroot Sripumkhai, exNorabadee Ranron, exPattaraluck Pattamang, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Design and fabrication of a microfluidic device for separation of lymphocytes for use as part of a radiation biodosimeter", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 406-412
2022 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exOleg V. Belyakov, exSatoshi Tashiro, "Biological and Internal dosimetry for Radiation Medicine: Current Status and Future Perspectives", Journal of Radiation Research, ปีที่ 63, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 247-254