การพัฒนาแพลทฟอร์มไวรัสวัคซีนและต้นแบบชุดตรวจแบบรวดเร็วในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย