การพัฒนาวัคซีนและศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทิลาเปียเลค (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563)