การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นชีวผลิตภัณฑ์ตามกรอกแนวคิดแบบครบวงจร: ไฟโคไซยานินและเซลล์ที่เหลือทิ้ง

Publish Year International Journal 4
2022 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exอดิศักดิ์ แก้วคำ, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, "Effect of Spirulina biomass residue on yield and cordycepin and adenosine production of Cordyceps militaris culture", Bioresource Technology Reports, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 100893-1-9
2022 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exPiyanast Sornchai, "Biofixation of CO2 from a power plant through large-scale cultivation of Spirulina maxima", South African Journal of Botany, ปีที่ 147, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022, หน้า 840-851
2022 inดร.วนิดา ปานอุทัย, exDr. Sitanan Thitiprasert, exDr. Soisuda Pornpukdeewattana, "Arthrospira Cell Residues for Lactic Acid Fermentation as Bioproducts From Waste Utilization", Frontiers in Energy Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 878597, มิถุนายน 2022, หน้า 1-10
2021 exParichat Srisamai, exPrakaipet Pankaew, exPoonnawis Sudtikoonaseth, exNiwat Kangwanrangsan, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exWannee Jiraungkoorskul, "Cytotoxicity Screening of Anionic Dye Removal by Bio-Natural Adsorbent: Egg Shell and Peanut Shell", Journal of Advanced Veterinary Research Volume 11, Issue 2 (2021) 82-87, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 82-87
Publish Year International Trademark 1
2022 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, exปิยนารถ ศรชัย, "กรรมวิธีการใช้แหล่งโปรตีนเสริมในอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง", Kasetsart University, 2022