ผลการบริหารเท้าด้วยพรมลูกยางพาราต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร