การพัฒนาไมโครพอรัสโฟมคอมโพสิทที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีส่วนผสมของพอลิแลกติกแอซิดและยางธรรมชาติสำหรับวัตถุชิ้นเล็ก

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Mechanical, thermal and morphological properties of polylactic acid/natural rubber/bagasse fiber composite foams", Results in Materials, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 10022