การศึกษาประชากรไก่ป่าและไก่พื้นเมืองโดยเทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อหาอัตลักษณ์ทางพันธุกรรมของไก่แห่งสยามประเทศสู่การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์เชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Publish Year International Journal 4
2021 exAyano Hata, exMitsuo Nunome, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSoontorn Chaiwatana, exWiyada Chamchumroon, exTakayuki Suzuki, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Origin and evolutionary history of domestic chickens inferred from a large population study of Thai red junglefowl and indigenous chickens", Scientific reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 2035-1-15
2021 exNararat Laopichienpong, exSyed Farhan Ahmad, exWorapong Singchat, exAorarat Suntronpong, exTavun Pongsanarm, exKornsuang Jangtarwan, exJakaphan Bulan, exTanawat Pansrikaew, exThitipong Panthum, exNattakan Ariyaraphong, exNavapong Subpayakom, exSahabhop Dokkaew, exNarongrit Muangmai, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exKornsorn Srikulnatha, "Complete mitochondrial genome of Mekong fighting fish, Betta smaragdina (Teleostei: Osphronemidae)", Mitochondrial DNA Part B, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 776-778
2021 exDung Ho My Nguyen, exJatupong Ponjarat, exNararat Laopichienpong, exEkaphan Kraichak, exThitipong Panthum, exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exTariq Ezaz, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genome-wide SNP analysis suggests male heterogamety in bighead catfish (Clarias macrocephalus, G?nther, 1864)", Aquaculture, ปีที่ 543, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 737005-1-11
2021 exจิตต์มาศ ถินทิพย์, exDr.Syed Farhan Ahmad, exดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exดร.นรารัตน์ เหล่าพิเชียรพงษ์, exอรรัตน์ สุนทรพงศ์, exฐิติพงศ์ พันทุม, exDung Ho My Nguyen, exณัฐกาญจน์ อริยราพงษ์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, อาจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Mitochondrial genome of bronze-winged jacana (Metopidius indicus, Latham 1790)", Mitochondrial DNA Part B: Resources, ปีที่ 6, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 2251-2253