การพัฒนาการตรวจวัดและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชาในสัตว์เลี้ยง