การประเมินประสิทธิภาพเส้นใยไผ่ 5 ชนิดสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพต้นแบบพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต

Publish Year International Journal 8
2024 ex WATCHARA ARTHAN, exTrevor R. Hodkinson, exNIANHE XIA, exKHOON MENG WONG, exWERAYA OCHAKULL, exATCHARA TEERAWATANANON, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "Taxonomic revision of the genus Chimonocalamus (Arundinarieae, Bambusoideae, Poaceae) in Thailand", Phytotaxa, ปีที่ 636, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 279-286
2023 exSUMRUAY SUDCHALEAW, exSURAPON SAENSOUK, exPIYAPORN SAENSOUK, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "Species diversity and traditional utilization of bamboos (Poaceae) on the Phu Thai Ethnic Group in northeastern Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023, หน้า 2261-2271
2023 exPIYAPORN SAENSOUK, exSURAPON SAENSOUK, exSUMRUAY SUDCHALEAW, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "Chromosome number of three Bambusa species (Poaceae) in northeastern communities of Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 24, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023, หน้า 4544-4547
2023 exWatchara Arthan, exDIETER OHRNBERGER, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exSaranporn Phosi, exATCHARA TEERAWATANANON, exArnupap Janloy, "A new species and a new record of Bambusa (Poaceae: Bambusoideae) from Thailand", Kew Bulletin , ปีที่ 2023, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2023, หน้า 1-10
2023 exZhuo-Yu Cai, exZheng-Yang Niu, ex You-Yuan Zhang, exYi-Hua Tong, exTien Chinh Vu, exWEI LIM GOH, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exATCHARA TEERAWATANANON, exNIAN-HE XIA, "Phylogenomic analyses reveal reticulate evolution between Neomicrocalamus and Temochloa (Poaceae: Bambusoideae)", Frontiers in Plant Science, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023, หน้า 1-10
2021 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exATCHARA TEERAWATANANON, exWEI LIM GOH, exChakkrapong Rattamanee, exDIETER OHRNBERGER, exNIANHE XIA, exKHOON MENG WONG, "The ghosts of collections past: characterisation of Neohouzeaua mekongensis(Poaceae: Bambusoideae: Bambuseae: Melocanninae) with an epitype", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, หน้า 142-150
2021 exSaharath Jansiri, exAree Deenu, inดร.บัวผัน พวงศิลป์, รองศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exSuthaphat Kamthai, "Characterization of sweet bamboo (Dendrocalamus asper Backer) kraft pulp filled in poly(lactic acid)/polybutylenesuccinate blend composite", Polymer Composites, ปีที่ 42, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 5090-5100
2020 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exMizunaga, H, exThinkampheang, S, exThongsawi, J, "Woody plant community and distribution in a tropical coastal sand dune in southern Thailand", JOURNAL OF COASTAL CONSERVATION, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2020, หน้า 44-1-9