อฺิทธิพลของความยาวกิ่งและจำนวนผลต่อกิ่งต่อการหลุดร่วงและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ฟูยุ