อัตราส่วนไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสในดินที่เอื้อให้การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมทางใบในแนวใหม่กับข้าวโพดเกิดผลในการเพิ่มผลผลิตและความหวานของข้าวโพด