ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อในฝ่าเท้าแบบฟังก์ชันนัลบนพื้นแข็งและพื้นยืดหยุ่นที่มีต่อส่วนโค้งของอุ้งเท้าในคนที่มีอุ้งเท้าต่ำ