การพัฒนาสมบัติของถาดโฟมย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรผสมเส้นใยชานอ้อย

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inนายพรเทพ เย็นพิรุณ, exSunee Chotineeranat, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, "Development of Biofoam Trays from Cassava Starch Blended with Citric Acid-modified Starch and Sugarcane Bagasse Cellulose Fiber", Journal of Food Science and Agricultural Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ special, ธันวาคม 2022, หน้า 40-45
Publish Year International Conference 1
2022 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inนายพรเทพ เย็นพิรุณ, exSunee Chotineeranat, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, "Development of Biofoam Trays from Cassava Starch Blended with Citric Acid Modified Starch and Sugarcane Bagasse Cellulose Fiber", The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022 (ICAAI2022): Transforming Value Chains for Global Security, 10 พฤศจิกายน 2022, เชียงราย ประเทศไทย