โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ในกระบวนการจัดทำแปลงธนาคารเชื้อพันธุกรรมอ้อย การจับคู่ผสมพันธุ์อ้อย และการย้ายปลูกอ้อยลูกผสมขั้นที่ 1 (1st Selection)