โครงการทดสอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมการออกดอก และการจับคู่ผสมพันธุ์อ้อย และเพิ่มผลผลิตภาพพื้นที่แปลงปลูกอ้อย เพื่อยกระดับความสามารถในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย