การผลิตสารดูดซับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ