การกระจายเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวไทย

Publish Year National Conference 1
2023 inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "การกระจายเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566, 20 - 21 กรกฎาคม 2023, เพชรบูรณ์ ประเทศไทย