ประโยชน์ต่อสุขภาพของผงรำข้าวสกัดน้ำมันที่มีใยอาหารสูง ในสัตว์และในคน