การทดสอบประสิทธิภาพของเปปไทด์สายสั้นในการยับยั้งการเจริญของ Aspergillus ที่ก่อโรคในมนุษย์