การศึกษาคุณลักษณะเชิงโครงสร้าง คุณสมบัติเชิงแสงและเชิงไฟฟ้าสำหรับฟิล์มบางโพแทสเซียมแอนติโมนีออกไซด์เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดกลืนแสงในเซลล์แสงอาทิตย์