การแต่งบ้านแบบมินิมัล: การสร้างความโดดเด่นทางสังคมจากการปรับแปลงวัฒนธรรมญี่ปุ่น