ประสิทธิภาพการใช้กรดอินทรีย์ (ผลิตภัณฑ์ SALTEC 514) ในการป้องกันการปนเปื้อนซ้ำของเชื้อ Salmonella ในผลิตภัณฑ์ปลาป่น