โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงทรายกอดงดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร