การวิเคราะห์โครงสร้างอัลตร้าและฮิสโตเคมีในระหว่างการเจริญของอับเรณูและเรณูของ Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz ซึ่งเป็นพืชสมุนไพร