ผลกระทบของรูปทรงของตัวสร้างการไหลหมุนควงชนิดปีกต่อการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบช่องขนาน

Publish Year International Journal 1
2021 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAsst. Prof. Dr. Pitak Promthaisong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Numerical heat transfer in a solar air heater duct with punched delta-winglet vortex generators", Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 1-13