การสร้างระบบที่ทันสมัยและยั่งยืนเพื่อสังเกตุความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลสาบอินเลประเทศเมียนมาร์