การจัดการความเสี่ยงการตลาดท่องเที่ยวไทยท่ามกลางสภาวการณ์ตลาดที่เปลี่ยนไปของประเทศไทย