เซนเซอร์ที่เห็นการเปลี่ยนสีในการตรวจจับวิตามินซีที่มีความว่องไวและจำเพาะ ด้วยอนุภาคนาโนคลัสเตอร์ของเงินโดยใช้พอลิเมทอะคริลิคแอซิด และการประยุกต์ใช้หาปริมาณในผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป