แผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลในช่วงหลังสถานการณ์โควิด