การตรวจวัดสารเติมแต่งอะมาแรนช์ในสีผสมอาหารด้วยการปรับปรุงหัววัดแบบพิมพ์สกรีนด้วยกราฟีน นาโนคอมโพสิตโดยใช้เทคนิคความไวสูงของพัลส์โวลแทม เมททรี