ผลการเสริมเอนไซม์ในอาหารไก่ไข่ต่อค่าพลังงานใช้ประโชยน์ได้ปรากฏ ค่าการย่อยได้ของกรดอะมิโน ปริมาณการผลิตไข่และคุณภาพไข่