การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากสารสกัดจากปลิงทะเล